KHANG AN GIA LAI COMPANY

Địa Chỉ Trụ Sở

516 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

[email protected]

(+84) 948201367

Phân Xưởng Sản Xuất

580/1/26 Trường Chinh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt nam

[email protected]

(+84) 948201367